Video

Joyous Celebration – Umoya Praise Medley

on

Umoya weNkosi wathath’ uHezekiya wam’beka endaweni
Wajikela ngapha wabon’ amathambo omileyo kakhulu
Wamemez’ uHezekiya wathi mathambo mathambo hlanganani

Ash’ amathambo, eza egijima
Umoya kaJehova uyavuselela
Khuluma nalesimo iNkosi inamandla
Ungithatha la

Angibeke le
UJesu unobubele ngam

Recommended for you

Leave a Reply

Your email address will not be published.